שומרים על הסביבה

פתרונות לכל בעיה סביבתית שעולה

בחינה קפדנית נעשית לכל אורך הדרך באשר לתהליכי הייצור, האחסון והשינוע. כל אלו חייבים לעמודבדרישות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה. כדי להשיג זאת יש ליישם את הידע הקיים בתחום, לנתח את הסיכונים והסכנות, ולהפעיל חשיבה יצירתית לפתרון בעיות תוך בדיקת כל המרכיבים המבטיחים אחריות כלפי הסביבה. כל זאת מתוך מטרה להשיג “תעשייה ירוקה”.


ברום זה בטיחות

חומרים מעכבי בעירה להצלת חיים

תרכובות הברום הן בעלות יעילות גבוהה ביותר בעיכוב בעירה. בנוסף, יש להן יתרונותבתהליכי המיחזור של החומרים הפלסטיים אשר בתוכם הם משולבים. חברת תרכובות ברום מתמחה זה שנים רבות בייצור ויישום של חומרים מעכבי בעירה, שמטרתם לעכב את התפשטות הבעירה ולהקטין את נזקי השריפות. בעולם המודרני עשויים מוצרי צריכה רבים מחומרים או רכיבים דליקים.


מהו ברום?

חומר גלם לייצור מגוון רחב של מוצרים

יסוד כימי המצוי כמלחי ברומיד במי ים, בתמלחות תת-קרקעיות ובימות. ממלחי הברום המצויים במי ים המלח מפיקים את היסוד ברום, Br2 , המשמש כחומר גלם לייצור מגוון רחב של מוצרים. הברום הוא נוזל כהה, רעיל ובעל ריח חריף מאוד. לברום יש מעט מאד שימושים כיסוד. עיקר השימוש בו הוא לייצור תרכובות שונות, המשמשות להכנת מוצרים בעלי חשיבות בתחומים רבים של חיינו.
website by: quintessamedia